D centrum z.s.

nezisková organizace nabízející ambulantní
a terénní programy rodičům a dětem,
které mají problémy v každodenním životě

D centrum z.s.

D centrum z.s. vzniklo jako nezisková organizace v roce 2015. Vzniklo na základě potřeby, kterou jsme získali ze strany rodičů vychovávajících a pečujících o děti s nejrůznějšími problémy. Zaměřujeme se na práci s dětmi ve věku do 15 let.

Naší snahou je společně s rodiči najít cestu, jak zmírnit obtíže jejich dětí, jak jim osvojit nové dovednosti, jak je naučit si hrát a navázat vztah se svými vrstevníky.

Naše programy jsou určeny:

Pro děti, kterým nejde vše,
tak jak by si přály

Pro děti s problémy ve vývoji

Pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

Přijďte se poradit, co je pro Vaše dítě nejvhodnější. Vhodnost programu je vybírána na základě individuálního posouzení potřeb dítěte. Všechny programy jsou placené. Pokud u programu není uveden počet lekcí, odvíjí se jejich počet dle individuálních potřeb. Doporučené základní množství lekcí jsou čtyři.

Termíny individuálních konzultací a terapií dle dohody.

V případě, že aktivity probíhají v domácím prostředí, je k základní ceně připočtena cena za dopravu 3 Kč/km. Dojezdová vzdálenost je do 70 km od Zlína.

 

D centrum z.s.
facebook D centrum z.s.

Podpořte nás

D centrum z.s., Chlumská 453, Zlín-Louky

úvod / aktivity / kontakt